Sosionova juhlisti 10-vuotistaivaltaan 24.9.2015 järjestämällä hyvinvointi-teemaisen VOIMIA!-seminaarin Uunisaaressa. Koulutuspäivän luennot ovat kaikkien katsottavissa seuraavien linkkien kautta:

Hyvinvointi ja elämän mielekkyys – kohtaloa, taitoa vai tahtoa?
Hannele Kause

Valmentava keskustelu voimaannuttajana
Leni Grünbaum

Intuitio – ei-tietoinen mieli johtamisen ja itsensä johtamisen tukena
Matti Salo