(Pablo Escartín)

Työyhteisösovittelu on tehokas konfliktin hallintamenetelmä. Työyhteisösovittelun avulla on mahdollista ratkaista työpaikan konfliktitilanteet, riidat, tulehtunut ja myrkyllinen ilmapiiri sekä kroonistunut tyytymättömyys hallitusti, rakentavasti ja tehokkaasti.

Konfliktit aiheuttavat vahingollisia ilmiöitä, joiden heijastevaikutukset ilmenevät lopulta yrityksen taloudellisina menetyksinä. Konfliktit sitovat työntekijöiden voimavarat ja energiat konfliktin syövereihin ja ovat suoraan pois yrityksen tuloksellisesta toiminnasta. Näin konfliktit alentavat yrityksen tuottavuutta ja voivat johtaa tappiolliseen toimintaan.

Työyhteisösovittelun avulla on mahdollista kääntää konflikteille tyypillinen vahingoittava käyttäytyminen työkulttuuria ja työkykyä vahvistavaksi toiminnaksi. Tulokset näkyvät suoraan yrityksen tuloksessa. Työyhteisösovittelu maksaa itsensä takaisin tuottavuuden parantumisena ja ilmenee henkilöstön hyvinvoinnin paranemisena mm. poissaolojen vähentymisenä, työkyvyn vahvistumisena, yleisen hyvinvoinnin ja ilmapiirin kohenemisena, työyhteisön voimaantumisena. Konfliktien korjaamisesta voittavat kaikki, työntekijät, yrityksen johto ja yrityksen talous sekä asiakkaat palvelun, laadun, luotettavuuden ja tuottavuuden koheneminsen myötä.