(Kristina Laakso, Tuula Vuori-Salo, Hanna Rauanheimo (Malmin vastaanottotila), Pablo Escartín)
Tukikeskustelut

Tukikeskustelut on suunnattu akuutissa vaikeassa elämäntilanteessa tai kriisissä oleville henkilöille. Tällöin lyhyt, muutaman kerran tukityöskentely saattaa olla riittävä apu. Ulkopuolisen ammattilaisen tuella on mahdollista peilata ja saada omiin pohdintoihin uudenlaisia näkökulmia, jotka voivat viedä asiakasta riittävällä tavalla eteenpäin.

Stressinhallinta

Stressinhallintaan tarjoamme apua ja koulutusta sekä ryhmämuodossa että yksilöllisesti. Tarjoamme mm. MBSR- menetelmään pohjautuvaa kurssimuotoista stressinhallintatyöskentelyä sekä lyhytkestoisempia stressinhallintamenetelmiä.

Ryhmämuotoinen MBSR-kurssi tarjoaa stressinhallinnan tueksi ja stressittömämmän elämäntavan vahvistamiseksi tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon ohjausta ja harjoittelua. Kurssi kestää kahdeksan viikkoa ja niiden aikana edetään professori Jon Kabat-Zinnin Yhdysvalloissa kehittämän Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – menetelmän mukaan.

Kurssilla voit kehittää itseäsi omassa tahdissasi ja löytää uusia toimintatapoja arjen stressaaviin tilanteisiin. Ryhmässä harjoittaessasi löydät kunnioittavan vuorovaikutuksen itseäsi ja muita kohtaan, kun harjoitamme läsnäolevaa kuuntelua ja sanoittamista.

Mindfulness-MBSR on tieteellisesti tutkittu ja erittäin tehokas menetelmä, jota on käytännössä harjoitettu jo yli 35 vuoden ajan ympäri maailmaa.

Tutkimuksissa tämän menetelmän on todistettu lisäävän stressinhallinta- ja rentoutumiskykyä, vahvistavan itsetuntoa ja itsensä hyväksymistä sekä elämäniloa. Myös fyysiset tai psyykkiset oireet lieventyvät tai häviävät ja harjoittelun seurauksena voidaan saavuttaa parempi kyky käsitellä kroonista kipua tai muita kroonisia oireita

Ryhmän aloittaminen edellyttää riittävää osallistujamäärää ja sitoutumista koko kurssin läpikäyntiin. Ennen ryhmän aloitusta hakijat haastatellaan.