(Marja Sieranoja)

Perheterapian on todettu olevan tuloksellista psyykkisten sairauksien,
parisuhdeongelmien sekä lasten ja nuorten ongelmien hoidossa.
Perheterapiaa voidaan käyttää yksittäisenä hoitomenetelmänä tai
yhdistettynä muihin hoitomenetelmiin.

Perheterapialla tarkoitetaan koko perheen hoitoa, jossa yksi tai useampi
perheenjäsen saa terapiaa. Perheterapia on ammatillinen keino
ymmärtää, tutkia ja hoitaa perheen vuorovaikutuksessa tai
yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä pulmia ja niiden
seurauksia.

Perheterapiassa pyritään löytämään perheessä ja perheenjäsenten
verkostossa olevat myönteiset voimavarat. Terapian tärkeitä
lähtökohtia ovat luottamuksellisuus, asiakkaiden kuulluksi tuleminen
ja asiakkaiden ainutlaatuisuuden kunnioittaminen.

Terapiatapaamiset ovat yleensä kahden – kolmen viikon välein,
kriisitilanteissa useammin. Yksi tapaaminen kestää 1 ½ h kerrallaan.
Moniviitekehyksellisyys on tyypillistä perheterapeuteille.