(Marja Sieranoja)

-Kriisissä oleville pariskunnille

KURSSILLA KATSOTAAN

* Taaksepäin elettyyn elämään
* Mikä on tilanne tässä ja nyt
* Mihin suuntaan yhdessä tai erikseen halutaan olla matkalla.

KOKOONTUMISKERTOJEN AIHEET

* Keitä me olemme? Tutustuminen ja kurssin sisältö.
* Miten tähän on tultu? Yhteisen taipaleen tarkastelu.
* Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen.
* Seksuaalisuus solmussa? Kehon viestien kuunteleminen.
* Missä ollaan nyt? Solmutilanteen jäsentäminen.
* Mitä tahdon? Toiveet, unelmat ja tavoitteet.
* Miten toimitaan? Sanoista tekoihin.
* Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute.

KURSSI EI OLE PARITERAPIAA RYHMÄSSÄ, vaan sen tavoitteena on antaa
rakenne, jonka avulla parit voivat ohjatusti itse käsitellä omaa
kriisiään ja edetä ratkaisuprosessissa. Ohjaaja ja muut ryhmäläiset
ovat apuna ja tukena prosessissa.

KURSSIN TAVOITTEENA ON auttaa osallistujia ymmärtämään molempien
näkökannalta, mistä solmutilanteessa on kysymys. Miten solmu on
syntynyt? Mitä tunteita siihen liittyy? Miten seksuaalisuus on
yhteydessä solmuun? Kun solmun historia on selkeämpi molempien
mielissä, voidaan keskittyä jäsentämään tilannetta sekä pohtimaan
omia arvoja ja tarpeita.

Kurssin tärkeänä päämääränä on auttaa molempia kumppaneita
selkeyttämään omaa tahtoaan parisuhteensa suhteen ja muodostamaan
yhteisen tavoitteen. Yhteinen tavoite voi liittyä esimerkiksi
parisuhteen tilanteen muuttamiseen tai eroon, joka olisi lapsille
mahdollisimman hyvä. Yhteinen tavoite viedään käytäntöön
laatimalla toimintasuunnitelma.

TYÖSKENTELYMENETELMINÄ KURSSILLA KÄYTETÄÄN YKSILÖTEHTÄVIÄ,
tehtäviä oman kumppanin kanssa, ryhmäkeskustelua sekä toiminnallisia
menetelmiä. Kurssiin kuuluu työkirja. Solmu parisuhteessa -kirja on
kurssiin sisältyvää materiaalia, jonka voi halutessaan tilata myös
siinä tapauksessa, että ei osallistu kurssille.

RYHMÄÄN OTETAAN NELJÄ PARIA. Jokaiselle parille jää aikaa
selvitellä omia kysymyksiään. Osa ryhmistä kokoontuu viikon ja
kahden viikon välein, jolloin on reilusti aikaa sulatella kunkin
kokoontumiskerran tapahtumia omassa mielessään ja yhdessä kumppanin
kanssa. Solmuja parisuhteessa -kursseja järjestetään myös arkisin ja
viikonloppuisin useampi kokoontumiskerta kerrallaan. Näillä kursseilla
on mahdollista keskittyä yhtäjaksoisesti pidemmän aikaa solmun
selvittelyyn. Kurssiin kuuluu kotitehtäviä, jotka tukevat prosessin
jatkumista myös kokoontumiskertojen välillä.

ILMOITTAUTUESSANNE KURSSILLE TEILLE TEHDÄÄN PIENI HAASTATTELU. Tässä
haastattelussa teiltä kysytään yhteystietojenne lisäksi joitakin
kysymyksiä. Kysymysten avulla voitte pohtia yhdessä kurssin ohjaajien
kanssa kurssin soveltuvuutta omaan tilanteeseenne.

Uusi kurssi käynnistyy, kun ilmoittautuneita on riittävästi. Kurssi
pohjautuu Kataja ry:n kehittämään malliin