Toimintaterapian tavoitteena saattaa ihminen merkitykselliseen ja toimivaan arkeen, joka on aina enemmän kuin pärjääminen .Toimintaterapeutti on Valviran hyväksyvä laillistettu kuntoutusalan ammatti. Toimintaterapeutti tukee ihmistä saavuttamaan optimaalisen toimintakyvyn, tietoisuuden omista vahvuuksistaan sekä osallisuuden omassa ympäristössään.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi käytetään toimintaterapeuttisia arviointimenetelmiä, yksilöllisiin tavoitteisiin sovellettua toimintaa, yhteistyötä asiakkaan lähipiirin ja sidosryhmien kanssa sekä toiminnalliseen ympäristön arvioimista ja sen muokkaamista.

Toimintaterapiassa tarkastellaan ja arvioidaan ihmisen toiminnallista historiaa, hänen tottumuksiaan, tapojaan ja valmiuksia sekä toimintakyvyn voimavaroja ja haasteita. Asiakkaan mielenkiinnonkohteet ja unelmat ovat myös huomion kohteena. Vain ihminen itse tietää

millaisista aineksista hänen mielekäs arkensa koostuu. Toimintaterapia on hyvä kuntoutusmuoto silloin, kun haasteet ovat monimuotoisia ja vaikeammin rajattavissa.

Toimintaterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi nuoren tukeminen opiskelijan roolissa (opiskelutekniikka, sosiaaliset tilanteet ja arjen rytmisyys).