on ratkaisukeskeistä näkökulmaa ja käytännönläheistä ohjausta hyödyntävä menetelmä. Neuropsykiatrinen valmentaja on sote – ja kasvatus- ja opetusalan täydentävä ammattitutkinto (vähintään 20 op).

Neuropsykiatrinen valmennus sopii parhaiten silloin, kun toimintakyvyn rajoitteet ovat lieviä ja valmennuksen tavoite on selkeästi rajattavissa ja asiakkaalla on hyvä motivaatiota yhteiseen työskentelyyn. Neuropsykiatriseen valmennukseen kuuluu myös alkukartoitus, ympäristön ja lähipiirin huomioiminen sekä toiminnan käyttö. Valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi omien työtehtävien parempi organisointi työpaikalla. Neuropsykiatrinen valmennus voi olla oma ohjauksellinen kuntoutusmuotonsa (esim. 15 kertaa) tai osana pidempää toimintaterapiajaksoa.