(Outi Sjöblom)

Kenelle tämä kuntoutusmuoto sopii?

Sosionovan toimintaterapeutti on erikoistunut nuorten (yli 12-vuotiaiden) ja aikuisten NEUROPSYKIATRISTEN HÄIRIÖIDEN kuntoutukseen. Yleensä näihin häiriöihin kuuluvat tarkkaavaisuushäiriöt (ADHD/ADD), autismin kirjon häiriöt (Asperger ja Autismi), Tourette ja erilaiset kielelliset häiriöt ja oppimisvaikeudet. Aikuisilla myös aivovammat ja dementia voivat aiheuttaa neuropsykiatrisia häiriöitä.

Neuropsykiatrisille häiriöille on yhteistä se, että aivot toimivat poikkeuksellisesti. Häiriöt eivät yleensä näy päällepäin, mutta haittaavat enemmän tai vähemmän ihmisen arkista toimintaa. Arjen pulmia voivat olla keskittymisvaikeudet, haasteet tehtävien aloittamisessa, toiminnan jatkamisessa tai loppuunsaattamisessa,

impulssikontrollin ja aktiviteettitason ylläpitämissä tai sosiaalisissa tilanteissa. Lisäksi ongelmia voi olla muistin, oppimisen ja stressinhallinnan alueella. Tällaisessa tilanteessa ihmisen on vaikeaa, ilman tukea, saavuttaa mielekäs ja toimiva arki. Lisäksi toimintakyvyn haasteet voivat johtaa moniin psykiatrisiin ongelmiin esimerkiksi ahdistuneisuuteen, paniikki- ja pakko-oireisiin, masennukseen, syömishäiriöihin ja päihdeongelmiin.

Kuntoutuksen tavoite:

Toimintaterapia- ja valmennuspalveluiden tavoitteena on osaltaan tukea asiakasta ja hänen lähipiiriään niin, että psykiatriset ongelmat jäävät mahdollisimman pieniksi ja ihminen oppii elämään ominaisuutensa kanssa hyvää ja merkityksellistä arkea.

Kuntoutuksen muodot ovat toimintaterapia ja neuropsykiatrinen valmennus.