(Hanna Rauanheimo)

Sosionovassa olemme ammattilaisia ihmisten toiminnan, tunteitten ja toimintaympäristön ymmärtämisessa. Missiomme on välittää sellaista tutkittua tietoa, mikä auttaa yksilöitä, ryhmiä ja työyhteisöjä toimimaan entistä paremmin. Tämä tiedon välittäminen voi tapahtua yksittäisen luennon tai pitemmän koulutusjakson muodossa.

Syvällisempi muuttuminen ja kehittyminen edellyttävät kuitenkin aikaa – mielen muokkautuminen tapahtuu pienin askelin prosessissa. Riittävän pitkäkestoisessa työyhteisön kehittämistyöskentelyssä on mahdollista saavuttaa merkittäviä tuloksia työyhteisön toimintatapojen, yhteistyön ja kulttuurin muuttumisessa. Työyhteisön kehittämistyöskentely rakennetaan aina yksilöllisesti ja prosessia arvioidaan säännöllisesti.

Suunnittelemme yhdessä työyhteisön johdon kanssa luentoja ja koulutuksia. Koulutukset voivat liittyä työyhteisön muutosvaiheisiin (kahden eri työkulttuurin yhteensulauttaminen), toimintaympäristön muuttumiseen (sote-muutos) ja sen asettamiin uusiin haasteisiin. Luentojen ja koulutusten tavoitteena voi olla myös esimiesten johtajuustaitojen vahvistaminen tai koko työyhteisön vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen.

Meillä Sosionovassa on mahdollista vastata monenlaisiin koulutuksellisiin teematoiveisiin. Erityisosaamisaluettamme ovat mm. seuraavat aihealueet:

· Johtajuus ja työyhteisön toimivuus, ihmisten johtamisen kysymykset

· Tunteet ja ajatukset; yksilö- ryhmä- ja yhteisödynamiikka

· Sote-muutos ja sen tuomat muutoshaasteet työyhteisöissä

· Työpaikan yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

· Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen

· Tehokas tiimityöskentely

· Mindfulness – läsnäolotaidot ja kehollisuus

· Miten tuen esimiehenä työntekijää, jolla on toimintakykyyn vaikuttava haaste(esim.ADHD)?

Kysy lisää koulutuksista tai pyydä tarjous.