Hanna Rauanheimo

MBB on näyttöön perustuva, aivotutkimuksella todennettu terapeuttinen itsehoitomenetelmä. MBB:ssä yhdistyvät Mindfulness ja kognitiivisten terapioiden viimeisin kehitys ja tieto. MBB:n avulla voi rauhoittaa yliaktiivisen mielen ja saada yhteyden omiin voimavaroihin ja ympäristöön. MBB on todettu vaikuttavaksi mm. stressin, masennuksen, ahdistuneisuuden, elämänkriisien, aggressioiden ja kivunhallinnan hoitamisessa. Tietoisuusharjoitusten, keho-mielikarttojen ja aisteihin palaamisen (tietoisen läsnäolon harjoittelun) myötä unen ja elämän laatu paranevat.

MBB:ssä keskeistä on tietoisuustaitojen avulla tapahtuva palautuminen luonnollisen toiminnanohjauksen tilaan, jossa voimavaramme ovat aidosti käytössämme. Kehon ja mielen kokemusten yhdistäminen on tässä keskeistä, apuna käytetään yhdistämisen (”bridging”) keinoja, eli aistimista, ajatusten nimeämistä ja kaksiosaisten keho-mielikarttojen tekemistä. Ideana on oppia keinoja tunnistaa ja rauhoittaa oma yliaktiivinen mieli, jota kutsutaan identiteettijärjestelmäksi, jolloin ongelmanratkaisukyky, tehtävään orientoituminen ja yhteys omiin voimavaroihin vahvistuu.

Yliaktiivisen identiteettijärjestelmän toiminnasta opitaan tunnistamaan tarkemmin omia vaatimuksia, jotka ovat mielen sisäisiä sääntöjä siitä, millainen maailman ja minun pitäisi olla kunakin hetkenä. Näiden sääntöjen eli vaatimusten rikkoutuminen käynnistää identiteettijärjestelmämme, jossa kehämäisesti seuraavat toistaan tyypilliset ajatuskuviomme. Identiteettijärjestelmästä opitaan tunnistamaan sen kaksi toisiaan ylläpitävää puolta, eli Masentaja ja Korjaaja (Depressor & Fixer) ja niiden tuottamat ajatukset ja tunteet. Masentajan tyypillinen viesti eri muodoissa on ”Minussa on jotain vikaa”, joka taas herättää Korjaajan meissä, joka viestii: ”Minun täytyy yrittää enemmän”. Meille ihmisinä on hyvin tyypillistä toimia tästä Korjaaja-kokemuksesta käsin, jolloin kaikesta tekemisestämme tulee jotenkin pakotetun oloista, me puskemme itseämme parempaan suoritukseen. Emme koskaan kuitenkaan koe syvää onnistumisen iloa ja tyytyväisyyttä elämäämme niin kauan kuin toimintamme on Korjaajasta käsin tapahtuvaa, koska sen taustalla motivoivana tekijänä on aina Masentajan ajatus siitä, että meissä on jotakin vialla ja tämä pitää korjata. Koska koko viallisuus on vain ajatus, harhaluulo, emme voi koskaan korjata tätä oletettua vikaa.

Menetelmä sopii erinomaisesti käytettäväksi myös erilaisten ryhmien kanssa työskenneltäessä, sen perusteet on suhteellisen helppo oppia ja soveltaa käytäntöön arkisissa, stressaavissa työ- ja muissa elämäntilanteissa.

Menetelmästä on suomennettu phD Stanley Blockin ym. kirjoittama teos: ”Kehon ja mielen yhteys. Stressinkäsittelyn työkirja.” (Kustantaja Viisas Elämä, 2019. Englanninkielinen alkuteos ”Mind-Body Workbook for stress. Effective tools for lifelong Stress Reduction & Crisis Management”).