Mitä psykoterapia on?

Hannele Kause Mitä psykoterapia on? Psykoterapia on tavoitteellista työskentelyä yhteistyössä psykoterapeutin kanssa oman hyvinvoinnin, kehittymisen ja kasvun vahvistamiseksi. Usein elämän eri taite- ja kriisikohdissa aktivoituu muutoksen tarve ja kun motivaatio on riittävän vahva, yksilö kypsyy ulkopuolisen tuen hakemiseen. Jotta tarvittava sisäinen syvätason muutosprosessi käynnistyisi, on tärkeää, että työskentely tapahtuu riittävän tiheästi. Oman elämän selvittely- ja…

Mind-Body Bridging

Hanna Rauanheimo MBB on näyttöön perustuva, aivotutkimuksella todennettu terapeuttinen itsehoitomenetelmä. MBB:ssä yhdistyvät Mindfulness ja kognitiivisten terapioiden viimeisin kehitys ja tieto. MBB:n avulla voi rauhoittaa yliaktiivisen mielen ja saada yhteyden omiin voimavaroihin ja ympäristöön. MBB on todettu vaikuttavaksi mm. stressin, masennuksen, ahdistuneisuuden, elämänkriisien, aggressioiden ja kivunhallinnan hoitamisessa. Tietoisuusharjoitusten, keho-mielikarttojen ja aisteihin palaamisen (tietoisen läsnäolon harjoittelun) myötä…

Gestalt-terapia

Hanna Rauanheimo Gestalt-terapia (hahmoterapia) on psykoterapian muoto, jonka sovellusmahdollisuudet ovat laajat. Sitä voidaan käyttää erilaisten psyykkisten ja psykosomaattisten vaivojen (esim. masennus, ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, (työ)uupumus, psyykkisperäinen kipuilu ja ”keholla reagoiminen”) sekä parisuhde ja vuorovaikutusongelmien työstämiseen. Gestalt-terapialle luonteenomaista pyrkimys aitoon kontaktidialogiin asiakkaan ja terapeutin välillä sekä asiakkaan koko kokemuksellisen kentän huomioiminen (mieli, keho, ympäristö). Asiakkaan tilanteesta riippuen…

EMDR-Terapia

Hannele Kause EMDR-terapia (eye movement desensitization reprosessing) on hoitomenetelmä, jota käytetään traumaattisten tapahtumien työstämiseen. Kyse voi olla yksittäisen, vakavan trauman hoidosta tai esim pitempikestoisessa psykoterapiatyöskentelyssä yksi työskentelymuoto, jonka avulla voidaan työstää pienempiä tai suurempia traumaattisia kokemuksia. Trauma voi olla mikä tahansa negatiivinen kokemus, joka vaikuttaa voimakkaasti yksilön psyykeen. Menetelmää sovelletaan esim onnettomuuksien, väkivallan ja menetysten…

Suoritejohtajuudesta kulttuurijohtajuuteen

Lyhennelmä esitelmästä ”Tietoyhteiskunnasta vuorovaikutusyhteiskuntaan” –symposiumissa Finlandia-talossa 11.6.1999 – Olli-Pekka Mäkinen Meillä on ammattijohtajia, on hyviä johtajia, on karismaattisia johtajia. On johtajuuskoulutuksia, on johtamisteorioita, on laatu- tulos- tiimi- ja sankarijohtajuutta. Kaikki kunnia niille, kaikissa on jotakin hyvää. Mutta kuva johtajuudesta on hyvin hajanainen, pirstoutunut ja epämääräinen. Tuntuu, että jotakin olennaista johtajuudesta ei ole löydetty, ja sitä…

Voimia! -seminaari

Sosionova juhlisti 10-vuotistaivaltaan24.9.2015 järjestämällä hyvinvointi-teemaisen VOIMIA!-seminaarin Uunisaaressa. Koulutuspäivän luennot ovat kaikkien katsottavissa seuraavien linkkien kautta: Hyvinvointi ja elämän mielekkyys – kohtaloa, taitoa vai tahtoa? Hannele Kause Valmentava keskustelu voimaannuttajana Leni Grünbaum Intuitio – ei-tietoinen mieli johtamisen ja itsensä johtamisen tukena Matti Salo